WebQuest de la gravetat

WebQuest per a segon cicle de l'ESO
Àrea de ciències de la naturalesa (Física)

Creada per:

Juan García Hidalgo


juan_garcia_hidalgo@hotmail.com
(Actualitzada: Gener de 2009)

Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusions | Crèdits i referències


Introducció

 

Voleu posar en òrbita un satèl·lit artificial?

 

Primer heu de tenir clares algunes qüestions relacionades amb la força de la gravetat, que és la que ens manté atrapats aquí amb els peus a la Terra:

- Perquè si llancem un objecte cap amunt ens cau a sobre però la Lluna gira i gira sobre els nostres caps i no ens cau a sobre?

- A quin planeta del Sistema Solar pesem més?

- I a quin tenim més massa?

- (...)

 

Quan vulgueu, comencem la tasca,...Tasca

La vostra missió en aquesta WebQuest serà posar en òrbita un satèl·lit artificial. Per fer això, haureu de:

  • Investigar com funciona la gravetat per poder vèncer-la.
  • Escollir d'entre els 5 tipus diferents de satèl·lits artificials que hi ha voltant la Terra el que voleu enlairar vosaltres.
  • Descriure tot el procés d'enlairament des de la construcció del satèl·lit fins la posada en òrbita.

El treball final serà una presentació en PowerPoint i necessitem grups de tres persones amb:

  • Un científic que estudiarà la gravetat.
  • Un enginyer encarregat del satèl·lit.
  • Un informàtic que presentarà el treball.


Procés

 

Ja podeu començar a fer les activitats de sota en ordre.

Treballareu en grups de tres i la presentació final serà conjunta, però cadascun de vosaltres tindrà una feina més específica que haurà de dirigir i els altres dos hauran de col·laborar amb ell.


Així que:

1) Primer decidiu qui serà cada especialista dels tres que necessitem per aquesta missió (Científic, Enginyer o Informàtic).
2) Després, entre els tres, escolliu el tipus de satèl·lit que voleu enlairar. N'hi ha cinc de diferents i podeu veure les seves característiques aquí.

 

Ara ja podeu començar la feina:

Heu de fer aquestes quatre activitats. Per a les tres primeres hi haurà un encarregat que dirigirà la feina, però recordeu que és molt important la col·laboració dels tres en cadascun dels apartats.

 

 

ACTIVITAT 1

(Científic)

ACTIVITAT 2

(Enginyer)

ACTIVITAT 3

(Informàtic)

ACTIVITAT

FINAL

 Avaluació

 

És molt important que llegiu aquest apartat abans de començar la feina. Així sabreu que avaluarà concretament el professor i això millorarà el resultat final.

L’avaluació d’aquesta WebQuest la farà el professor amb aquestes tres graelles que teniu a continuació:

1) Rúbrica global del treball fet: avaluarà la feina presentada, tant la presentació en PowerPoint com el mural.

2) Rúbrica de l’exposició oral: aplicada a cada alumne individualment valorarà la seva presentació final.

3) Rúbrica del treball en grup: avaluarà el funcionament del grup, la seva manera de treballar i la seva organització.

Per calcular la nota final els tres apartats anteriors tindran el mateix pes (1/3 cadascun).

 

 Conclusions

 

 

Ara ja sabeu una mica més sobre la gravetat, sobre com actua i com de manera natural alguns cossos del Univers han aconseguit vèncer-la i posar-se a girar sobre altres cossos.

També heu vist com de manera artificial, l'home ha aconseguit posar objectes en òrbita al voltant de la Terra.

Per tant, podem estar una mica més tranquils, no?. Aquests cossos i objectes no cauran sobre els nostres caps.

Però recordeu que hi ha d'altres cossos que també volten per l'Univers i que no donen voltes precisament,...

 

 

 Crèdits i referències

 

Aquesta WebQuest ha estat elaborada per Juan García Hidalgo segons el model desenvolupat per Bernie Dodge.

Ha estat realitzada durant el mes de Juliol de 2006 dins del marc de la 2a Escola d’estiu virtual organitzada per la Comunitat Catalana de WebQuest.

Tot el material que apareix en aquesta WebQuest ha sortit de la relació de pàgines web que podeu veure a l’apartat de “Procés”.