TREBALL DE RECERCA

SORTIDA al Centre d' Educació Ambiental (CEA) de Can Coll

(Cerdanyola del Vallès)

NOTA: Tots els links necessaris per contestar a les preguntes, es troben a la part d' abaix de la pàgina web.


1.- Obriu un arxiu corresponent a qualsevol procesador de textos (Word, Open Office).

2.- En primer lloc cal que amb un Word Art poseu el títol: VISITA CEA CAN COLL i a sota la data. Un cop realitzat això,

cal desar l' arxiu a la teva carpeta. Aquesta acció l' hauràs de realitzar cada cop que fas un apartat del Treball de Recerca.

3.- Per trobar informació d' aquest lloc, primer cal que aneu a l' adreça 1 i intenteu trobar on està situat, que es fa i a quin

Parc Natural està inclòs. Cal anar a "Centres del Consorci", i posteriorment a "Can Coll".

4.- Visiteu l' adreça 2 i cliqueu, a l' esquerra l' apartat "Com arribar-hi". Cal que us fixeu en la situació del Parc a

Barcelona.

5.- Què és un Parc Natural? Cerca la definició, pots fer-ho a l' Adreça 3 (Wikipèdia) i posar les paraules "parc natural"

per fer la cerca. Copia-la en el teu full. Un cop has fet això, cal que desis, de nou, l' arxiu.

6.- Cliqueu la ICONA del Google Earth, i on diu "Volar a" col·loca "Can Coll Serra de Collserola 08290". Un cop fet això,

veuràs una ICONA VERMELLA, amb una A, que cal clicar dos cops per apropar-se més o bé clicar la ICONA gran de la

dreta, el Zoom i el nivellador del terreny. Un cop s' arriba al lloc sol·licitat, cal anar a Archivo/Guardar/Guardar imagen i

desar-la a la teva carpeta, per afegir-la al vostre arxiu posteriorment.

7.- Ara cal que visiteu l' adreça 2, i un cop dins , cal que escriguis la resposta a la següent pregunta: quin és el turó

més emblemàtic del Parc de Collserola?. Ves a Google Imatges i cerca una fotografia d' aquest turó i l' enganxes en el full.

Recorda col·locar el nom del turó a sota.

8.- Un cop aquí, ara anirem a cercar informació referent a les activitats que portarem a terme en el CEA de Can Coll.

Per cert, què és una "masía"?. Cerca la definició, si vols a la Wikipèdia, i una fotografia. Enganxa els dos elements en el teu full.

9.- En el S.XV neix Can Coll, més concretament, l' any 1495 segons el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès.

Desde quan era propietaria la Familia Coll i de quina localitat era?. Qui va fer les posteriors reformes?.Visita l' adreça 4.


10.- Quin paper tenia la dona en aquesta familia?. Quines tasques feia una mestressa de casa?. Qui cobrava més diners

per la mateixa feina del camp?.Visita Adreça 5.


11.- Què és un "mas"? Què vol dir l' ofici de "masover"?. Explica les seves tasques. Visita adreça 6.


12.- Com era una familia pagesa/masovera?.Visita adreça 6.


13.- Com es repartien les tasques del camp i de casa?. Visita adreça 6.


14.- Què vol dir que el pagès era "autosuficient"?. Visita adreça 6.


15.- Quina relació té la paraula "sostenibilitat" (fes una cerca de la Wiquipèdia) amb l' ús que en feien a pagès dels

recursos naturals?.Visita adreça 6.

 

Un cop tingueu totes les preguntes resoltes, cal que deseu l' arxiu a la vostra carpeta amb el vostre nom

d' usuari de la Intranet.Per exemple Josep LLuis.doc/odt.

Després, cal que entreu a la Intranet (Usuari i Contrasenya) i aneu a la part esquerra per trobar una Funció

que s anomena "CanColl". A partir d' aquí cal seguir les indicacions del professor/a de Medi Social.

Rebreu, a la mateixa Intranet, uns dies despres d' enviar l' arxiu, un missatge amb els comentaris del

professor/a i l' avaluació de la feina.

LINKS

 

Adreça1 :

Adreça2:

Adreça3:

Adreça 4:

Adreça 5:

Adreça 6: