Energies Renovables.
(Hàbits, Actituts, Valors i Normes)
   
Introducció. 
          Una de les moltes energies, en aquest cas barata i renovable,que disposa el/la professor/a d´Educació Física, és treballar els hàbits de forma sistemàtica i progressiva per aprofondir en aquest grup de continguts anomenats Actituts,Valors i Normes.
 
Actituts.
 
RESPECTAR ELS ALTRES.

          Juga amb i.lusió i alegria, respectant les regles del joc i acceptant incondicionalment les decisions del mestre/a o monitor/a. 
           Procura jugar net sense fer trampes. 
           Tractar de perdonar les incorreccions dels altres companys o contrincants del joc. 
 
 

 
Valors.
 
FER AMICS AMB L´ESPORT

         L´espifiada d´un gol, la pérdua d´uns punts en la classificació o la derrota en una competició, no han de ser mai motiu d´arribar al baix nivell de les paraulotes, dels insults o de les agressions físiques. 
          La competició o el joc han de ser moments de distensió física i mental: si ho consideres així sortiràs sempre guanyant, fins i tot en la derrota.

EL MÉS IMPORTANT ÉS PARTICIPAR.

          Si guanyes, no avergonyeixis el contrari, serà bo que el felicitis cordialment pel seu noble esforç. 
           Si perds, no protestis contra l´àrbitre ni contra l´adversari. Has de saber reconèixer les teves pròpies limitacions.

 
ATENCIÓ: Cal contactar amb la Pilarín Bayés i demanar-li permís per fer ús dels seus dibuixos. 
Si ella no té inconvenient es faran servir, i si no és així es treuran de la Web.
 
Normes (Classe, Pista, Vestidor, etc.). 
           Fa 3 anys el DEF va considerar que seria positiu fer un Treball Sistemàtic de Seguiment de les Normes de l´Àrea d´Educació Física. 
              Tots els alumnes, al llarg del curs, coneixen, aprenen, interiotzen i finalment assumeixen aquestes normes. 
              Val a dir que la valoració d´aquest apartat la fan els propis alumnes, cada dia que tenim classe, i queda reflectida en una gràfica. 
              Aquestes normes són: 
                     1.- Seure correctament. 
                     2.- Aixecar-se sense fer soroll amb taula i cadira. 
                     3.- Caminar per la classe i fer filera en ordre. 
                     4.- Anar en silenci pel passadís. 
                     5.- Passadís = Passar = Caminar. 
                     6.- Per parlar aixequem la mà. 
                     7.- Les mans fora de la boca. 

             Per fer la seva valoració hi ha uns/es responsables que roten cada setmana. 
             Cal afegir que e/la professor/a també dóna el seu parer al respecte de les normes i del treball del grup en cada sessió.  
 

 
Hàbits
              Igualment s´intenta treballar un conjunt d´hàbits específics de l´àrea. En aquest cas es reparteixen per trimestres, i de forma acumulativa s´assumeixen 2 per trimestre. A cada cicle es fa una adaptació diferent de cadascú dels hàbits treballats. 
              Val a dir que, en gran part, aquest hàbits depenen en gran mesura del grup-classe que ens trobem a cada curs. És a dir, que poden ser canviants d´un grup a l´altre dins del mateix nivell educatiu.
 
  Tornar a la pàgina Inicial.