ITINERARIS GEOLÒGICS

En aquest apartat es tracta dels itineraris geològics com a recurs pedagògic que abasta molt més que l'estricte aprenentatge de la geologia, tal com s'explica a la presentació general del tema. Totes les propostes d'aquest apartat estan relacionades i comentades breument a l'índex.

Com que creiem que cada centre es podria elaborar el seu propi itinerari per l'entorn proper, basant-nos en l'experiència del Camp d'Aprenentatge del Bages hem redactat unes recomanacions per a muntar un itinerari geològic per a Primària i ESO.

Recomanem veure la presentació en diapositives "La història geològica del Bages" per fer un repàs entenedor al procés que ha fet que la nostra comarca sigui com és.

Tenim elaborats i realitzats amb alumnes diversos itineraris pel Bages, i altres estan en preparació. En aquest mapa geològic del Bages, cliqueu l'itinerari que us interessi consultar. De cada un us podreu baixar material de consulta, una presentació en diapositives preparatòria de l'activitat i el material de treball per als alumnes.

La Muntanya de Sal de Cardona Les guixeres de Súria La Formació Artés i la Font de les Tàpies El Camí de la Costa i el meandre abandonat del riu Calders El Malbalç, de Sant Pau a Bufalvent El bray d'Oló, la Salada i la riera