Crèdits
Pep Gómez Ponsetí
Professor de música en el CEIP La Draga, de Banyoles.

La realització d'aquest treball és possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4471 de 16.09.2005).