Elements a tenir en compte al fer una proposta de sortida a un museu.


* Parlar amb el grup classe del lloc (Museu) on anirem. Es tracta de crear un ambient favorable i que els nostres alumnes tinguin unes expectatives respecte al museu que anirem a veure. És molt interessant crear expectatives del que faran o trobaran.


* Tenir clar els objectius, activitats, objectes, materials i continguts que  ens ofereix el Museu que anirem a visitar.


* Saber si el Museu que anem a visitar disposa d'un servei educatiu i quines propostes ofereix a les escoles.


* Procurar que hagi un treball de preparació abans de fer la visita. Que sigui un lloc conegut abans d'anar.hi.


* Valorar que la visita al museu tingui un cert atractiu pel grup edat de la classe.


* Fer un treball amb els alumnes després de la visita.


* Tenir localitzats els serveis complementaris que té el Museu (lavabos, espais per dinar, espais pel temps lliure…..)

On es deixen les bosses dels alumnes, quan es fa la visita al museu.


* El grup classe ha de tenir clar que han de respectar  als monitors/es en cas de disposar de visita guiada.


* Fomentar un model de conducta i observació al fer la visita al museu. (No menjar fora dels llocs preparats, no tocar els objectes d'exposició, fer servir  els ordinadors correctament i no tocar botons, deixar els materials i objectes que fem servir tal com els hem trobat, respectar als altres visitants o grups que hagi en el moment que la nostra classe faci la visita……


* No fer fotografies amb flaix si el museu no ho permet.


* Plantejar-se que la visita pot generar  un vocabulari específic. Cal que es prepari abans de fer la sortida.


* Programar la visita al museu amb temps: saber els horaris de la visita, de les activitats i altres serveis.


* Molt interessant pes part dels mestres fer la visita prèvia i veure "in situ" el museu. Algunes vegades hi ha museus que fan xerrades prèvies d'assessorament als mestres.


* Segons el museu es pot visitar abans d'anar-hi des de l'escola per mitjà d'internet i que els alumnes tinguin informació del lloc a visitar.


* Demanar al Museu si tenen treballs o dossiers, maletes pedagògiques,  per tal de que els alumnes puguin assimilar millor els continguts dels museu.


* Quan fem una sortida a un museu, hem d'evitar  el voler aprofitar l'activitat per explicar tot el museu i fer el màxim d'activitats. Els alumnes han de disfrutar de la visita i aconseguir que l'espai visita (Museu) no sigui un lloc avorrit.


* Aprofitar la visita  per tal de reforçar la llengua oral i incidir en vocabulari específic del museu.


* És convenient portar els documents de confirmació, desprès de fer la reserva de visita al Museu i en el cas d'haver fet un pagament portar el rebut  dels pagaments realitzats.


Aquesta pàgina vol donar idees de com hem de preparar una sortida a un museu o centre patrimonial, amb els nostres  alumnes.

Com preparar una visita a un museu

Torna a la primera pàgina