Museus dels teixits

Museu de la Colònia Vidal (Puig Reig)


Museu Tèxtil i d'Indumentària de Barcelona


Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa


Museu Marès de la Punta - Arenys de Mar


Museu Municipal de l'estampació Premià de Mar--Barcelona


Museu dels Vestits de Paper

Visita guiada a un museu únic.

Gran col.lecció de vestits de paper

procedents dels concursos nacionals.L'Amistat

C/ Ferrer i Busquets, 90-92 · Mollerussa · Tel. 973 600 680


Museu de puntes al coixí Arboç--Tarragona


Museu de les puntes de coixí Argentona--Barcelona

Lladó deDalt 4

08310--Argentona

Tel.937560056


Proyecto Arqueotex Red Europea del Patrimonio Industrial Textil


Museo do Encaixe de Camariñas


Museo Etnológico del Cáñamo y la Huerta de Callosa de Segura


Museo Pedagógico Textil - Universidad Complutense de Madrid


Museus de París que tracten algun aspecte dels teixitis


Museu de Lanifícios (Universidade da Beira Interior)


A.T.E.L.I.E.R.

Association Textile Européenne de Liaison, d'Innovation, d'Échange et de Recherche


Lace Museums


APECYL - Asociación Promotora del Encaje de Castilla y León


Museo y Centro Didáctico del Encaje de Castilla y León - Tordesillas


European Textiles Routes


Mouton Villages


El Museu del vestido de  Bath

Assembly Rooms,
Bennett Street,
Bath,
BA1 2QH

http://www.sprachcaffe-england.com/caste/muse.html


El Museo del vestido de Manchester

Platt Hall, Platt Fields,
Rusholme,
Manchester

http://www.sprachcaffe-england.com/caste/muse.html

En aquest espai trobareu informació de museus i llocs que  tracten el vestit i els teixits

"Cuadernos de Cazarabet"


"Revista de museologia e iniciatives de la societat civil Aragonesa al voltant                                   del patrimoni."


                    Informació

Part d'aquesta informació dels museus de teixits ha estat facilitada per Cazabaret

Torna a la primera pàgina

Torna a la primera pàgina