PROPOSTA D'ACTIVITATS I RECURSOS TIC PER A L'ENSENYAMENT - APRENENTATGE DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA

En aquest espai podeu trobar recursos i propostes d'activitats que utilitzen les TIC per a l'ensenyament-aprenentatge de les ciències. Podeu accedir a pràctiques que en concret utilitzen els sensors dels equips Multilab/MultilogPRO, simulacions i algunes activitats d'anàlisi de seqüències de vídeo digitat amb el programa Coach.

Entre les simulacions, hi ha applets (anomenats fislets si són de Física) en Java, que es troben a Internet, hi ha arxius IP (Interactive Physics) que requereixen aquest programa instal·lat per poder-los utilitzar, i també simulacions en arxius .exe que haureu de descarregar al vostre ordinador.

Instruccions d'utilització

Us convidem a dur a terme algunes de les activitats proposades i a utilitzar els recursos que trobareu agrupats per temes. Podeu accedir a 6 blocs de continguts: 3 de Física i 3 de Química

FÍSICA

Fina Guitart correu electrònic