PRÀCTICA nº 1: Construcció d'un model d'abocador d'escombraries

Material
 • Pot de vidre ample i gros amb tapa
 • Silicona
 • Terra
 • Aigua
 • Deixalles diverses: pila, paper, cartró, plàstic dur, plàstic tou (bossa), fusta, plastidecor, metall, os de pollastre, pela de fruita o patata, fulles d'arbre, pa, paper d'alumini, tap de suro, vidre...

Procediment

 1. S'agafa el pot de vidre i s'hi posa una capa fina de terra, la qual representa el substrat de l'abocador.
 2. Es llencen dins el pot les deixalles tot intentant que les unes no tapin les altres.
 3. Un cop posades les deixalles les mullem una mica amb unes quantes gotes d'aigua que representen l'aigua de pluja.
 4. Tanquem ben fort el pot amb la tapa i el sellem amb una capa de silicona. Un cop seca hi posem una segona capa de silicona, i un cop seca una tercera capa.
 5. Guardem el pot a un armari amb porta, de manera que el pot quedi a les fosques.
 6. Es pot observar l'evolució de les deixalles a final de curs, al cap d'un any, de dos anys...

Observacions

A final de curs, un cop passats 6 o 7 mesos, no s'observen gaires canvis en les deixalles. Només el paper i el cartró s'han descomposat. La resta de deixalles no han sofert canvis apreciables.

Malgrat les tres capes de silicona l'armari on es guarda el pot quan s'obre fa una olor sospitosa que prové de les deixalles.

 
Construcció d'un model d'abocador d'escombraries
El model d'abocador acabat de fer
El model d'abocador acabat de fer
El model d'abocador acabat de fer
El model d'abocador acabat de fer