PRÀCTICA nº 4: Ens orientem al pati

 

Material
  • Brúixola
  • Plànol del pati
  • Regle
  • Llapis i goma

Procediment

  1. Deixem la brúixola al terra del pati en un lloc pla.
  2. Orientem la brúixola i el nostre cos tot obrint les cames com vam aprendre a la pràctica 1.
  3. Localitzem els quatre punts cardinals.
  4. Identifiquem el moviment diari del Sol des que surt fins que es pon.
  5. Amb el regle i el llapis dibuixem el Nord, el Sud, l'Est i l'Oest al plànol.

Observacions

Hem orientat la brúixola i hem vist que allà on assenyala el nostre braç dret hi surt el Sol: és l'Est.

Allà on assenyala el nostre braç esquerre es pon el Sol: és l'Oest.

Tenim la cara mirant cap al Nord i l'esquena mirant cap al Sud.

Cada dia el Sol surt per l'Est, s'aixeca per damunt nostre una mica inclinat cap al Sud, i es pon per l'Oest.

A l'estiu el Sol s'aixeca més alt i a l'hivern no s'aixeca tant.

 
Ens orientem al pati
El plànol del pati
Hem dibuixat els punts cardinals al plànol
El Sol a l'estiu i a l'hivern