PRÀCTICA nº 7: El sentit del tacte

Material
  • 6 agulles de cap
  • 2 o 3 taps de suro
  • Bena o mocador per tapar els ulls

Procediment

  1. Clavem una agulla a un extrem del tap de suro, dues agulles a un altre tap i tres agulles a un altre.
  2. Ens distribuïm per parelles i embenem els ulls d'un persona amb el mocador.
  3. L'altre membre de la parella clava suaument el cap o caps de l'agulla o agulles de forma que l'altra persona ha d'endevinar si se li està fent pressió amb una, dues o tres agulles. Aquesta operació es repeteix diverses vegades i de forma aletatòria.
  4. Es comença endevinant quan es claven les agulles a les puntes dels dits.
  5. Després cal endevinar-ho clavant les agulles a algun punt de l'esquena.
  6. Al cap d'una estona de proves es canvia el rol de les dues persones.

Observacions

Abans de començar hem convingut amb tot el grup que en aquest joc tothom havia de dir la veritat si volíem que sortís bé. No es podien dir mentides.

Hem fet l'experiència de dos en dos, primer una persona s'embena els ulls i l'altre clava les agulles. Al cap de cinc minuts el mestre fa canviar de lloc els dos membres.

Després de parlar-ne entre tota la classe hem descobert que a les puntes dels dits de la mà és molt fàcil descobrir si ens claven un, dos o tres agulles. Sempre s'endevina.

També hem descobert que quan ens claven agulles a l'esquena és molt difícil endevinar-ho. Gairebé sempre creiem que ens claven una o dues agulles. Nomes dues persones de la classe n'han endevinat algunes vegades, les altres vint-i-tres persones no ho endevinaven quan eren dues o tres agulles a l'esquena, en aquests casos creien que només els punxaven amb una sola agulla.

El sentit del tacte està format per fins a sis tipus de receptors diferents: sensors de calor, sensors de fred, sensors de pressió, sensors de la textura i la pressió, sensors de les vibracions i la pressió, terminacions nervioses del dolor... Aquests receptors estan distribuïts pel cos de forma irregular. Per exemple, tenim més sensors de calor i fred a l'esquena que a la panxa o al pit (per això no entrem a la dutxa d'esquena).

Amb aquesta experiència queda demostrat que tenim més receptors de pressió a les puntes dels dits que a l'esquena.

 
El sentit del tacte
Preparem els suros amb una, dues i tres agulles
Comencem clavant les agulles a la mà. Ho endevinem: una agulla
Ho endevinem: tres agulles
Ho endevinem: dues agulles
Després clavem les agulles a l'esquena
No ho endevinem: sembla una sola agulla però en són dues
No ho endevinem: sembla una sola agulla però en són tres
Ara ho endevinem, però sempre sembla una agulla