PRÀCTICA nº 11: Conductors i aïllants

 

Material
  • 1 pila
  • 1 bombeta
  • 1 portabombetes
  • 3 cables elèctrics d'uns 20 o 30 cm
  • Objectes diversos

Procediment

  1. Pelem les puntes dels cables elèctrics.
  2. Muntem la pila, la bombeta i els cables.
  3. Comprovem si la bombeta s'encén.
  4. Amb les dues puntes lliures dels cables toquem diversos objectes de la classe a veure si la bombeta s'encén o no.

Observacions

Si la bombeta s'encén la substàcia de l'objecte és conductora. Si la bombeta no s'encén la substància de l'objecte és aïllant.

Conductors: tisores, arracades d'or, mina de llapis de grafit, pom de la porta, clip, penjador de jaquetes, claus, marc d'alumini de la finestra, maneta de l'armari, grapadora, anell d'or...

Aïllants: boli de plàstic, vidre de la finestra, paper, mina de llapis de color, fil, suro, transportador de plàstic, rotlle de cel·lo, roba, fusta del penjador, pissarra, esborrador...

Tots els metalls són conductors. Tots els no metalls són no conductors excepte el grafit.

 
Conductors i aïllants
L'anell d'or és conductor
El pom de la porta és conductor
La fusta del penjador és aïllant
El penjador és conductor
El clip és conductor
La mina de llapis és conductora
El cel·lo és aïllant
La clau és és conductora
El transportador és aïllant
Hem dibuixat l'experiment