PRÀCTICA nº 12: Circuits elèctrics

 

Material
 • 2 portabombetes
 • 2 bombetes
 • 1 pila
 • 1 clip
 • Fil elèctric
 • 1 goma elàstica
 • 1 cartolina
 • 4 enquadernadors petits
 • 10 enquadernadors grans

Procediment

 1. Amb un portabombetes, una bombeta i una pila muntem un circuit elèctric simple.
 2. Amb dos portabombetes, dues bombetes i una pila muntem un circuit elèctric amb les dues bombetes en paral·lel.
 3. Anotem les observacions i dibuixem els circuits elèctrics amb símbols.

Observacions

En el circuit senzill quan el circuit és obert la bombeta està apagada.

En el circuit senzill quan el circuit és tancat la bombeta està encesa.

El circuit que té les dues bombetes representa el que podria ser una casa. Com que hi ha nterruptors independents es pot encendre una bombeta i tenir l'altra apagada, o bé es pot tenir les dues bombetes enceses alhora, o bé tenir-les totes apagades.

 
Circuits elèctrics
Circuit obert, bombeta apagada
Circuit obert, bombeta apagada
Circuit tancat, bombeta encesa
Circuit tancat, bombeta encesa
Dues bombetes en paral·lel enceses
Dues bombetes en paral·lel enceses
Dues bombetes en paral·lel apagades
Dues bombetes en paral·lel, una encesa i l'altra apagada
Dues bombetes en paral·lel, una encesa i l'altra apagada
Dues bombetes en paral·lel, una encesa i l'altra apagada
Circuit tancat i circuit obert
Circuit tancat i circuit obert
Circuit tancat
Circuit obert i circuit tancat
Circuit obert i circuit tancat
Bombetes en paral·lel apagades
Bombetes en paral·lel: una encesa i una altra apagada
Bombetes en paral·lel enceses