Justificació

 

El Taller d’Experimentació és una activitat de sisena hora que es va iniciar al CEIP Alexandre Galí de Badalona el curs 06-07, destinada a realitzar pràctiques científiques a partir dels continguts de Medi Natural de Primària. Es treballa amb l'alumnat de Cicle Mitjà i Superior amb la meitat del grup classe, amb una periodicitat quinzenal.

Les pràctiques es realitzen al llarg del curs tot seguint l'ordre dels temes de Coneixement del Medi. S'intenta que de tots els temes hi hagi com a mínim un experiment.

Els objectius proposats són:

Durant els cursos 07-08 i 08-09 s'han anat recollint els dibuixos, imatges i continguts treballats amb l'alumnat i s'han presentat en aquestes pàgines web.

Progressivament aquesta proposta s'anirà ampliant amb noves experiències realitzades amb l'alumnat.

  Jordi Gurrera i Gasión
 
Per contactar: