Finalitat d'aquest treball.

Quan per primera vegada vaig veure funcionar les activitats Clic 3.0, vaig veure que era una manera més d'ajudar els alumnes a assolir els objectius didàctics del currículum escolar. Una manera amena d'aprendre i repassar aquells continguts que prèviament la mestra o el mestre havien ensenyat a l'alumne. Aquest fet em va animar a interessar-me de com es feia una activitat Clic amb la finalitat d'ajudar els alumnes a assolir els objectius didàctics treballats a l'aula d'acollida. De mica en mica vaig anar fent activitats amb el Clic 3.0 i finalment vaig sol·licitar una llicència d'estudis (modalitat B2), la qual se'm va concedir i així poder fer el treball amb el JClic que aviat presentaré.

Si es té interés en saber fer activitats Clic i/o JClic es pot fer el següent:

- Llegir un fitxer anomenat Clic.hlp que porta Clic 3.0 en el qual s'explica com funciona aquesta aplicació per poder fer les teves pròpies activitats.

- Mirar a l'espai web http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials.htm#mitja, sobre cursos telemàtics: nivell mitjà, on hi ha el curs D73 (Desenvolupament d'activitats educatives en l'entorn JClic) on s'explica com fer activitats JClic.

Les activitats es poden dissenyar en funció dels objectius a treballar i en funció dels diferents nivells d'aprenentatge de l'alumnat, la qual cosa significa que es poden fer activitats que responguin a unes determinades necessitats educatives. Aquest punt és important perquè en cas que no es trobi una activitat JClic que respongui allò concret que es vol treballar, llavors es té la possibilitat de dissenayar-la esxactament com es volgui. Més o meny és com es fa una fitxa amb paper per treballar un determinat objectiu didàctic, però amb format informàtic.

Es poden fer activitats Clic i/o JClic relacionades amb totes les àrees curriculars de primària, amb la qual cosa es disposa d'un recurs més per a treballar els objectius didàctics que el docent cregui oportú.


Tornar a la portada