L'ordinador.

Veig en la informàtica un recurs pràctic i útil que pot donar resposta a molts objectius didàctics del currículum escolar. No obstant, penso que si bé l'ordinador pot ajudar en la docència, tampoc es tracta d'esperar que l'ordinador resolgui la tasca d'ensenyar sense el suport dels docents. Penso que més aviat es tracta de tenir l'ordinador com un recurs més amb el qual es pot treballar el continguts que prèviament els docents han ensenyat a l'aula. Una vegada aquests continguts s'han treballat de la manera que tingui per costum cada docent, llavors es pot tenir la possibilitat de repassar aquests continguts amb l'ordinador. Penso que l'ordinador és un recurs més, però no és el recurs. El paper dels docents, amb tot el que això suposa, difícilment ho substituirà l'ordinador. Per tant, el veritable recurs està en les/els docents independenment que facin servir o no l'ordinador, encara que es desitjable que ho facin servir.

Tornar a la portada