Refracció
Escull
Inici
Reflexió
Mirall Pla
Miralls esfèrics
Refracció
Lents
Es dóna la Refracció quan la llum passa d'un medi a un altre i la velocitat de propagació de la llum en els dos medis és diferent.

Aquesta diferència de velocitats és la responsable que veiem els objectes dins l'aigua més propers, o que els objectes dins l'aigua estiguin aparentment torçats......

La velocitat de llum en el buit és aproximadament de 300.000 km/s , es pot considerar que a l'aire també té aquesta velocitat. En qualsevol altre medi transparent, la velocitat és menor.
Índex de Refracció d'un medi. n

Es defineix com: velocitat de la llum en el buit entre la velocitat de la llum en el medi
Com que la velocitat de la llum en el buit és la més gran que hi ha sempre serà un valor major que 1, excepte per l'aire -o el buit- que serà justament d' 1.

Lleis de la Refracció.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Angle límit.


Quan la llum passa a un medi on la seva velocitat és més lenta, es desvia apropant-se a la normal, mentre que quan passa a un medi on la velocitat és més ràpida es separa de la normal. És el cas, per exemple, de la llum que passa de l'aigua a l'aire.

En aquest darrer cas hi haurà sempre un angle d'incidència tal que l'angle de refracció serà de 90 graus, això significa paral·lel a la superfície. És l'angle límit.

Si l'angle d'incidència és major que l'angle límit, no es produeix refracció, només hi ha reflexió.

Comprova-ho en el següent applet modificant els índex de refracció de cada medi i l'angle d'incidència del raig.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)