Missatges secrets

Des de fa segles hi ha una batalla entre la gent que inventa formes d'elaborar missatges secrets i els que busquen formes de desxifrar-los. Repassem alguns capítols d'aquesta història i endinsem-nos en el món de la Criptologia Clàssica, des de les Guerres Mèdiques (segle V a.n.e) fins a la Segona Guerra Mundial

Veure l'activitat
Descarregar