Dígits de control

L'ús de nombres d'identificació (com el del telèfon o la matrícula del cotxe) és cada vegada més general: DNI, Codis de barres, ISBN dels llibres, comptes bancaris, de targetes de crèdit... Aquests nombres acostumen a tenir lletres o xifres de control assignades mitjançant un algoritme de càlcul sovint relacionats amb qüestions de divisibilitat.

Veure l'activitat
Descarregar