Històries del zero

Durada

El zero és una xifra especial: va facilitar la possibilitat d’escriure nombres de qualsevol grandària i també va tornar els càlculs més fàcils. Però també és especial perquè quan calcules amb ell té conductes estranyes. Coneguem la història i les històries del zero.

Quilòmetre zero