Hanoi en colors

El següent joc és una variant del problema de les torres d'Hanoi. Has de passar els discos de la posició inicial de l'esquema a la final seguint aquestes regles:

  1. Només pots moure un disc cada vegada passant-lo d'un pal a un altre.
  2. No es pot posar mai un disc sobre un altre més petit (s'ha de posar sobre un igual o més gran).

Quin és el menor nombre de moviments necessari?

Pots arrossegar els discs a cada pal. No és autocorrectiu amb els moviments incorrectes.