Problemes interactius
Al Calaix de Problemes es dóna molta importància a les ajudes per resoldre les qüestions plantejades i a l'explicació detallada de les resolucions. Per aquest motiu sempre hi ha tres "fitxes" de cada problema:
  • enunciat
  • pista
  • solució

Numèrics

Numèrics

Geomètrics

Geomètrics

De lògica i operatius

Opreatius