Galeria Imatges > Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida.
Galeria d'imatges. Interior 1. Pages: 1 2
La Seu Vella de Lleida
Porta del Fillols
La Seu Vella de Lleida
Porta del Fillols
La Seu Vella de Lleida
Porta del Fillols
La Seu Vella de Lleida
Detall Porta del Fillols
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Detall Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Capella Sant Joan Baptista
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Epístola
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Requessens
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Requessens
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Requessens
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Requessens
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Requessens
La Seu Vella de Lleida
Capella de Sant Tomas
La Seu Vella de Lleida
Porta de l'Anunciata
La Seu Vella de Lleida
Transsepte sud
La Seu Vella de Lleida
Capella Santa Llúcia
La Seu Vella de Lleida
Capelles Sant Pau i Santa Llúcia
La Seu Vella de Lleida
Capella Sant Joan Evangelista
La Seu Vella de Lleida
Fragment Calvari Porta Apòstols
La Seu Vella de Lleida
Transsepte des de la Capella dels Colom
La Seu Vella de Lleida
Transsepte des de la Capella dels Colom
La Seu Vella de Lleida
Capella dels Colom o de la Concepció
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Colom
La Seu Vella de Lleida
Detall Capella dels Colom
La Seu Vella de Lleida
Caps dels Apòstols
La Seu Vella de Lleida
Caps dels Apòstols
La Seu Vella de Lleida
Detall Porta
La Seu Vella de Lleida
Detall Porta
La Seu Vella de Lleida
Capella dels Montcada
La Seu Vella de Lleida
Transsepte sud
La Seu Vella de Lleida
Transsepte sud
La Seu Vella de Lleida
Transsepte sud
La Seu Vella de Lleida
Cimbori des de Transsepte sud
La Seu Vella de Lleida
Cimbori
La Seu Vella de Lleida
Cimbori
0032
Cimbori
La Seu Vella de Lleida
Transsepte nord
La Seu Vella de Lleida
Capella Sant Jaume (Sagristia)
La Seu Vella de Lleida
Capella Sant Jaume (Sagristia)
La Seu Vella de Lleida
Capella Sant Jaume (Sagristia)
La Seu Vella de Lleida
Detall Transsepte nord
La Seu Vella de Lleida
Detall Transsepte
La Seu Vella de Lleida
Maqueta Seu Vella de Lleida
La Seu Vella de Lleida
Maqueta Seu Vella de Lleida
La Seu Vella de Lleida
Porta Sant Berenguer
La Seu Vella de Lleida
Maqueta Seu Vella de Lleida
La Seu Vella de Lleida
Maqueta Seu Vella de Lleida
La Seu Vella de Lleida
Nau de l'Evangeli
La Seu Vella de Lleida
Capella de l'Asumpció
La Seu Vella de Lleida
Capella Santa Peronella
La Seu Vella de Lleida
Capella Santa Peronella
Paisatges tecnolgics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Valid XHTML Valid CSS © jordianweb 2007. Resoluci EDU/2669/2006, de 4 dagost, DOGC 4699 17.8.2006