Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Les dones a l'Obra de la Seu.

Les dones a l'Obra de la Seu.

el llibre de Les dones de Francesc Eiximenis

Pocs oficis estaven oberts a les dones, de fet els gremis ho impedien.

Tot i això alguna dona quan moria el seu home, si demostrava la destresa suficient podia heretar el seu ofici.

La Pesta Negra va reduir moltísim la mà d’obra masculina i a les hores es van contractar dones com a manobres.

A l’obra de la Seu, les dones varen fer les mateixes feines que els manobres masculins. Els seus sous són molt variables i des de finals del segle XIV, començaments del XV sofreixen una gran davallada.

El sou:

Generalment cobraven per jornal diari (aproximadament oscil•len entre 12 i 16 diners al voltant dels anys 1388 i 1423).

Guix.


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

La dona del ferrer. Blacksmith's wife forging nails. Holkham Bible Picture Book. England, circa 1320-1330.