Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Els esclaus.

Els esclaus.

A la Seu Vella, de 1361 a 1500, varen treballar 13 esclaus.

Segons Lladonosa (Lladonosa, J.: Op. Cit, 1971, T.I, p. 673.) a la ciutat de Lleida hi havia pocs esclaus. Eren negres o sarraïns turcs comprats al pirates mediterranis.

Un cas a part va estar el de Jordi Safont. Tot i que era un esclau i que el seu propietari va cobrar moltes vegades el seu salari, altres el cobra ell mateix. Les seves actituds artístiques el varen fer guanyar el seu alforrament, i més tard accedir al mestratge de la Seu.

El sou:

Quan cobraven els seus salaris els rebia el seu propietari.

Alguns esclaus eren forçats pels seus propietaris a treballar només per la seva manutenció, d’aquesta manera ells se l’estalviaven.


Mercat d'esclaus. Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí.

Avui en dia pot haver gent que encara es sorprengui. Però la realitat de l’any 2007 ens diu que no més fa 127 anys (1880) que l’esclavitud fou abolida a les nostres terres...

Per saber alguna cosa més...

Centre d'Estudis, Debats i Tertúlies


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.