Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Guixaires.

Guixaires.

L’obra de la Seu, per les seves característiques no va necessitar guixaires. Tot i això si que varen treballar a les dependències adjuntes.

Les contrades catalanes i els Monegres a l’Aragó (prop de Lleida) són riques en guix... de fet i gràcies a les formacions terciàries i triàsiques el troben en gran quantitat en la Depressió Central, la Serralada Transversal i extensions properes. El guix no és res més que un sulfat de calci hidratat, SO4Ca + 2 H2O que procedeix de roques d’origen sedimentaris com l’anhedrita o karstenita (també de les selenites o l’alabastre) que es sol presentar en masses granulars (de gra variat), masses foliades o en petites venes fibroses). Per a obtenir el guix que s’emparà en diverses feines cal deshidratar-ho. Es a dir, cal extreure l’aigua que contenen les roques. Això es fa en forns, mitjançant la calcinació del sulfat de calci bihidratat.

Els forns podien ser efímers ( és a dir, d’un sol ús o de pocs usos) o permanents (producció continuada de guix). Construir-ne un era ben senzill. En terreny pla s’excavava un clot, on es dipositava la llenya, i s’aixecava paret (construcció de pedra seca) que contindria l’anhedrita o karstenita. També solien aprofitar-se els talussos.

Depenent de la temperatura aplicada obtindrem guixos adequats a diferent usos:

  • A 130 graus obtindrem el guix ordinari (negre o gris).
  • Entre 200 y 230 graus es produeix el guix de modelar (escultures) o d'estucar, que posseeix un assecat molt ràpid.
  • De 230 a 300 graus s’obté un guix de lent assecatge i alta resistència.
  • Entre 300 y 450 graus s’obté també un guix de lent assecatge però de poca resistència.
  • De 500 a 750 graus tindrem el guix mort, cremat, el que emprem els pintors com a càrrega en la fabricació de pintures. Te la propietat de no endurir-se.
  • Entre 800 a 1.000 el guix serà hidràulic, conegut com a guix de paviment i també es fa servir com a revestiment de façanes.

El taller:

Confeccionaven motlles per fer-ne motllures... adequaven el guix a les característiques necessàries a les feines a desenvolupar...

La llotja:

Pastaven els morters de guix.

Guixaires pastant. Antonio Rusconi. 1660.

L’obra:

Revestien els paraments interiors... Collaven unions de poca resistència... Revestien armadures...(generalment de teixits vegetals o canyes) Executaven motllures...

Els seus subordinats:

La feina estàndard dels guixaires sempre necessita d’ajudants. 4 dels 6 que treballaren a la Seu sempre varen venir amb subordinats.

El sou:

Generalment cobraven per jornal diari (aproximadament i de mitjana 48 diners al voltant de l’any 1405

Guix.


DENIS DIDEROT, JEAN LE ROND D'ALEMBERT, Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une societe de gens de lettres. av. 207 - Architettura - Edilizia: produzione del gesso. Biblioteca Riccardiana - Firenze.


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Forn de guix a Sanahuja. Foto de Fundació Jordi Cases Llebot