Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Manobres.

Manobres.

És cert que la majoria de mestres tenien oficials i aprenents, tot i que per a moltes de les feines que van fer a la Seu va caler més ajuda.

Un grup nombrós de persones sense ofici varem treballar a l’obra, són els anomenats: manobres, manobres de plaça, homes, homes de plaça, homes de ribera, bergants i peons.

Els llibres d’obra no especifiquen els seus noms, són els treballadors anònims sense els quals no tindríem, avui en dia, el plaer de poder visitar La Seu Vella de Lleida.

Al ser treballadors sense cap especialització estaven sotmesos a l’oferta i la demanda, si havia feina treballaven... Pagesos fora de temporada, servents que fugien del seu senyor... Un nombrós grup de treballadors que s’oferien per treballar diàriament... Generalment els contractaven a la plaça (d’aquí el nom) tot i que també es fia als mercats, ponts i fins i tot als porxos de les esglésies...

De l'any 1361 al 1500 treballaren a la Seu o per la Seu 447 manobres.

A la llotja:

Ajudaven en tot el que se’ls demanava.

A l’obra:

Peons i manobres són els més habituals (de fet avui en dia encara es fan anar aquests termes en el món de la construcció) Com hem dit ajudaven en tot el que se’ls demanava: pastaven morter i el transportaven on feia falta, desrunaven, reparaven camins, netejaven i mantenien les teulades, cellers , graners...

El sou:

Generalment cobraven per jornal diari (aproximadament i de mitjana 16,03 diners al voltant de l’any 1361)

Que podien comprar?

0,34 faneques de forment el 1361
(El forment o blat comú es considera l’element d’alimentació bàsica de l’època)

Portant aigua .Annibale Carracci. Biblioteca Casanatense.


Manobres transportant pedres.


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Manobres transportant pedres.