Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Mercaders i botiguers.

Mercaders i botiguers.

Collita de “foment” Tacuinum Sanitatis, XVe siècle. Bibliothèque nationale de France. Els productes del delme que rebia el Capítol de la Catedral per a l’Obra de la Seu tenien un únic destí: la venda per tal d’obtenir diners per a finançar les obres de la Seu. La botiga de l’Obra va vendre els seus productes a mercaders de l’àrea catalana que aprofitaven el curs del Segre pel seu transport fins a Tortosa, eclesiàstics, artesans de l’elaboració i venda de pa, artesans d’altres oficis, generalment el mateixos que treballaven a la Seu i el municipis.

A l’Edat Mitjana podem trobar dos tipus de mercaders: els grans homes de negocis que compraven i venien de tot i els que només ho feien amb cereals (no cal recordar que el forment era la base alimentaria dels pobles, oi?) denominats formenters. Aquest darrer grup el podrien dividir en:

  • fariners,
  • flequers,
  • forners,
  • arrovers,
  • tenders,
  • hostalers.

L`artesà i el botiguer constituïen la major part de la població urbana. Les tres activitats més importants - la tèxtil, l'alimentació i el treball de la fusta i del ferro - es subdividien en infinitat d'oficis especialitzats. Així, el treball del carnisser, que adobava la carn, no era el mateix que el de l'escorxador, el del budellaire o del xarcuter. Els diferents gremis establien, en reglaments molt detallats, els salaris, la qualitat dels productes i la prohibició del treball nocturn. Cada gremi estava dirigit per artesans de fortuna. Per sota d'ells havia una multitud d'artesans independents que vivien de les comandes de les botigues o tallers. A l'últim esglaó es trobava la massa dels contractats a l'engròs, amb un salari que gairebé els permetia viure.


Forn pa, Tacuinum Sanitatis, XVe siècle. Bibliothèque nationale de France.


Botiga. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Carrers dels mercaders. Le Livre du gouvernement des princes. Bibliothèque nationale de France.