Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Vidriers.

Vidriers.

Els vidriers de l’edat mitjana eren considerats artesans, a l’igual que els pintors i els escultors.

Els vitralls de l’època solien ser realistes. No hem d’oblidar que el poble no sabia llegir i una manera de que entengués i pugues gaudir de les Santes Escriptures, o de fets importants eren les imatges. De la mateixa manera que les escultures, els vitralls de les catedrals transmetien passatges de la Bíblia, fets i vides dels Sants venerats pel poble. Molt s’ha parlat del misticisme que transmetien els vidres: Guardaven gelosament la manera en que tintaven de colors els vidres.

Colors carregats de simbolisme: Blanc de Divinitat, Negre de Tenebra, Groc de Saviesa, Roig d’esperit, Blau segons matis: Veritat suprema, Immortalitat o Naixement del Món, Verd d’esperança.

De 1361 a 1500 treballaren a la Seu o per la Seu 8 vidriers.

Vidrier al taller. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.Al taller:

Un vitrall comença pel seu disseny. El motiu a treballar generalment era indicat pel client que encarregava la peça. Es feia un disseny a escala reduïda i tot seguit es produïen les peces a escala real. Els perímetres del disseny es calcaven per transparència i amb el Ferro Tallavidre, es seguien, aconseguint una petita clivella que ajudava a trencar-lo pel lloc desitjat. Tot seguit s’igualaven el contorns amb el Brusidor.

Un cop obtinguda cada peça, es fixava amb claus a la taula de vitraller i es subjectava provisionalment amb plom. Tot seguit es repassava amb Grisalla per tal de donar-li variacions als colors segons disseny. Les peces a les hores, eren recuites a 800 graus centígrads per tal de fixar-hi el detalls i tot seguit es muntava definitivament mitjançant motllures de plom. Per muntar-les a l’obra s’emmarcaven amb una xarxa metàl•lica formada per travessers, anses soldades i una barra de ferro anomenada Xavetera. Gràcies a la xavetera i les xavetes es fixaven els plafons del vitrall al finestral. Generalment es disposava d’un bastidor de ferro un es muntava una xarxa de fill d’aram per a protegir l’exterior del vitrall.

VPicture book of St. John Mandeville's Travels Production. Bohemia. Circa 1410. British Library.A la llotja:

Molts autors ens diuen, de fet es considera una norma generalitzada, que els vidriers muntaven el seu obrador dins o prop de l’obra on treballaven. De fet a Lleida això no es norma al menys fins el primer terç del segle XIV. És l’any 1432 quan es té constància de la construcció del primer forn per a coure vidre i d’una taula on poguessin treballar els mestres. Els anteriors ho deurien de fer al seu taller.

A l’obra:

Munten les seves vidrieres, però també reparen els desperfectes que hi havia a les ja existents.

Els seus subordinats:

No es tenen constància d'ells.

El sou:

Generalment varen treballar a preu fet ( per vitrall encomanat).

Que podien comprar?

xxx

Piquers i Picapedrers. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.

Un vitrall és un conjunt de vidres de colors, units per una xarxa metàl•lica generalment de plom anomenada vergueró. Hi havia dues formes d’obtenir vidre:

Vidre de Ciba. Es fonia sorra de riu convenientment netejada i barrejada amb òxids o sulfurs metàl•lics (per tal de colorar-lo). La pasta fossa i bufada s’estenia en una taula i per rotació s’obtenia un disc de vidre.
Vidre de Manxó. S’obtenia un cilindre bufat que es tallava i s’aplanava fins obtenir el vidre pla.

Eines:

Canya de vitraller. Tub metàl•lic d’aproximadament un metre i mig de llarg per a bufar vidre.
Ferro Tallavidre. Ferro que s’escalfava al roig i que servia per marcat el vidre a tallar.
Brusidor. Eina metàl•lica amb encaixos de diferents gruixos que permetia trencar el vidre de la vora de la peça amb molta precisió.
Grisalla. Pintura a base d’òxids de ferro per fer-ne efectes especials com ara els plecs de la roba o la degradació d’alguns colors. S’estenia amb pinzells, robes, plomes d’au o pels d’animals.
Tingla. Peça que alçava el vidre per tal d’ajustar les motllures de plom entre vidres i que servia per estampar-les fortament i assegurar-los entre si.
Travessers. Barres horitzontals clavades als muntants de pedra dels finestrals.

Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Picture book of St. John Mandeville's Travels Production. Bohemia. Circa 1410. British Library.