Són iguals els alumnes que tenim avui que els de fa uns anys? Ensenyem igual ara els docents que temps enrera? Tenim nous mitjans? Tota societat canvia (ens agradi o no) i moralment estem obligats a ajudar al nostre alumnat a guanyar competències en el mitjà que els toca viure. Avui en dia, a Catalunya, els nens i nenes es passen més hores davant la televisió que a les nostres aules. Reben un munt d'informació visual, des de la publicitat als videojocs o internet. Però, saben processar aquesta informació? Fruit d'aquestes reflexions va néixer la idea de treballar a l'aula el món de la imatge des de dins, i quina millor manera que creant noves imatges.

Una segona reflexió va ser també important: tenim en compte els seus aprenentatges previs? I els seus sentiments? Sovint organitzem horaris, espais, proves, materials... però, podem donar-los llibertat perquè ens expliquin experiències i sentiments propis sense deixar de treballar el currículum? Qui ha de ser el protagonista de l'educació: els docents, els llibres, el currículum, l'alumnat...?

Des d'aquestes premises va néixer el taller "Allò que + m'estimo" , que va ser realitzat a l'aula d'informàtica en sis sessions. Els i les alumnes aprenien a utilitzar la càmera fotogràfica digital, l'escàner, internet i diferents programes informàtics de tractament de la imatge. Es van responsabilitzar del seu treball partint del seus sentiments cap a objectes i imatges. Veien la imatge en moviment com la construcció de fotogrames a partir d'una imatge inicial i una imatge final que ha estat notablement modificada.

"Allò que + m'estimo" té un caràcter interdisciplinar perquè treballa el llenguatge verbal, visual, plàstic, simbòlic, els models geomètrics, les eines de capturadors, el tractament de la informació i la comunicació, els processadors d'imatges, els generadors de fotogrames... També treballa l'educació en valors, l'autoestima, el respecte al treball propi i dels companys i companyes amb esperit de curiositat, recerca i experimentació.

El procés d'elaboració comença al capturar una imatge estimada. Hi ha qui escull objectes, fotos o dibuixos que captura a través de l'escàner, hi ha qui prefereix fotografiar-se directament i també hi ha qui busca idees per internet. Fotos de quan eren petits o objectes que els han regalat són materials que ajuden a identificar-se i a involucrar-se amb el treball que fan. A continuació tracten la imatge amb diferents tècniques amb programes com el Paint Shop Pro, el KidPix o el Morpheus. Una vegada tenen la imatge final, fan la trancisió amb l'Animation Shop i afegeixen un breu text per contextualitzar-la i compartir-la a través de la web.
El fet de compartir el treball exposant-lo a la web permet que més gent el conegui i que els seus autors i autores se sentin orgullosos i orgulloses. Aquesta web ha obtingut el primer premi d'Educació Infantil i Primària al Concurs de Webs de Ciència de la Direcció General Ordenació Educativa de la Generalitat de Catalunya, entregat el dia 10 de novembre a Via Augusta.

Us convidem a visitar la pàgina web i a comentar-la amb els i les vostres alumnes per veure'n el procés de construcció i analitzar els contingut de caràcter emocional que conté. Veureu que el resultat obtingut és molt obert, deixa espai a la imaginació i a la creativitat. També us agradarà veure un altre projecte del nostre centre "Jokilàndia, un món de jocs" on van participar tots els nens i nenes d'Infantil i Primària i treballaven diferents aspectes dels jocs, també des d'una vessant vivencial i enriquidora.

Jordi Jubany i Vila, Coordinador d'Informàtica.