Una Ciutat amb vistes al Món
MVC-001S.JPG
MVC-002S.JPG
MVC-003S.JPG
MVC-004S.JPG
MVC-005S.JPG
MVC-006S.JPG

Treball de recull i elaboració de poemes relacionats amb Barcelona.