Projecte: Els Nostres Noms
06.jpg
05.jpg
11.jpg
01.jpg
04.jpg
12.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
02.jpg
03.jpg

Investiguem perquè ens diem com ens diem, qui ho va escollir, què vol dir el nostre nom, d'on ve...