PINTEM L'ESCOLA
Perspectiva de la Biblioteca Façana Interior
Façana Avinguda Vilanova Façana al Jardí

Imatges originals (sense pintar) extretes del llibre

LES CONSTRUCCIONS ESCOLARS DE BARCELONA. Edit. Barcelona, Ajuntament (1922)