CENTRE DE SERVEIS METAL·LÚRGICS OXITALL D'ACERS AL CARBÓ ESPECIALS I D'INOXIDABLES, TALL AMB LĀSER I TALL AMB DOLL D'AIGUA

C/ RIERA GĀRRAP, 21 - APT. 382
17080 GIRONA
TELF: 972-213801
FAX: 972-215354

E-mail: oxiter@cetig.ictnet.es