Informàtica. Curs de programació en Visual Basic    (01/08/99) Curs de programació en Visual Basic. Especialment dedicat a la programació d'aplicacions educatives. Desenvolupat en col.laboració amb el P.I.E. per ser ofert com a curs a distància el curs 1999/2000.    Pantalla del curs de Visual Basic

    www.totipm.com