"La matemática es esa extraña cosa que, incomprensiblemente, hace que el mundo sea comprensible"
Hi veus alguna cosa curiosa en aquestes fotografies?
Un tiquet de compra d'un super
SORPRESA !!!!
El mateix càlculUn envoltori d'un paquet de xocolata

Un envoltori d'un paquet de xocolataUn anunci de còpies de fotografies barates

e-mail: jlagares@xtec.catenviar correuindex.htm