Càlcul de la funció àrea desde 0 fins a x de la funció f(x) = x+1

Per calcular cada una d’aquestes àrees, un trapezi, la calculem amb la suma de l’àrea d’un rectangle i un triangle.