Matrius i sistemes

 

Vectors a l’espai

 

1.       

(2010-juny-4) 6. Siguin ,  i tres vectors de l’espai

vectorial .

a) Trobeu el valor del parŕmetre a per al qual el vector  és combinació lineal dels vectors  i .

b) Comproveu que per a a = 0 el conjunt {, , } és linealment independent.

[1 punt per cada apartat]