Programació Lineal - Inequacions i sistemes- 2009 - Juny - sèrie 4 - 1.

- 2009 - Juny - sèrie 4 - 5.

- 2009 - Setembre - sèrie 1 - 1.

- 2010 - Juny - sèrie 1 - 5.

- 2010 - Setembre - sèrie 2 - 4.

- 2011 - Juny - sèrie 1 - 2.

- 2011 - Juny - sèrie 4 - 2.

- 2011 - Setembre - sèrie 2 - 3.

- 2012 - Juny - sèrie 1 - 2.

- 2012 - Juny - sèrie 3 - 2.

- 2015 - Juny - sèrie 4 - 6.

- 2015 - Setembre - sèrie 5 - 6.

- 2016 - Juny - sèrie 3 - 6.

- 2016 - Setembre - sèrie 1 - 6.