Programació Lineal - Resolució de problemes- 2009 - Setembre - sèrie 1 - 5.
- 2010 - Juny - sèrie 4 - 4.
- 2010 - Juny - sèrie 5 - 3.
- 2011 - Setembre - sèrie 2 - 2.
- 2012 - Setembre - sèrie 4 - 4.
- 2013 - Juny - sèrie 4 - 5.
- 2013 - Setembre - sèrie 1 - 5.
- 2014 - Setembre - sèrie 5 - 5.

- 2015 - Juny - sèrie 2 - 6.

- 2017 - Juny - sèrie 1 - 5.

- 2017 - Juny - sèrie 5 - 1.

- 2017 - Setembre - sèrie 2 - 1.