Sistemes d'equacions y resolució de problemes- 2009 - juny - sèrie 4 - 2.

- 2009 - Juny - sèrie 4 - 4.

- 2009 - Setembre - sèrie 1 - 2.

- 2009 - Setembre - sèrie 1 - 4.

- 2010 - juny - sèrie 1 - 3.

- 2010 - Juny - sèrie 1 - 6.

- 2010 - Juny - sèrie 4 - 1.

- 2010 - Juny - sèrie 5 - 1.

- 2010 - Setembre - sèrie 2 - 1.

- 2011 - Juny - sèrie 1 - 1.

- 2011 - Juny - sèrie 4 - 5.

- 2012 - Juny - sèrie 1 - 4.

- 2012 - Juny - sèrie 3 - 6.

- 2012 - Setembre - sèrie 4 - 3.

- 2013 - Setembre - sèrie 1 - 2.

- 2014 - Setembre - sèrie 5 - 1.

- 2014 - Setembre - sèrie 5 - 4.

- 2015 - Juny - sèrie 2 - 2.

- 2015 - Juny - sèrie 4 - 1.

- 2015 - Setembre - sèrie 5 - 1.

- 2016 - Juny - sèrie 3 - 3.

- 2016 - Juny - sèrie 3 - 5.

- 2016 - Setembre - sèrie 1 - 1.

- 2017 - Juny - sèrie 1 - 4.

- 2017 - Juny - sèrie 5 - 2.

- 2017 - Juny - sèrie 5 - 3.

- 2017 - Setembre - sèrie 2 - 4.