L'equació de segon grau, fórmula per resoldre-la: exemple d'aplicació i demostració

Exemple: 2x2 - 10x + 12 = 0


Demostració de la fórmula pel càlcul de les solucions de l'equació de segon grau: a2 + bx + c = 0


Amb bona lletra