L'equació de segon grau, fórmula per resoldre-la: exemple d'aplicació i demostració

Exemple: 2x2 - 10x + 12 = 0
Demostració de la fórmula pel càlcul de les solucions de l'equació de segon grau: a2 + bx + c = 0

El tercer pas de la demostració té un fallo, posa = -b/c i com molt bé heu descobert ha de posar = -c/a
Amb bona lletra