Matemàtiques - 3 ESO - Tema 4 - Àlgebra. Sistemes d'equacions - Exercicis de resolució de sistemes d'equacions


  1-Resol:

   3x+2y = 5
   x+3y = -3


  2-Resol:

   3x+6y = 5
   2x-4y = -2


  3-Resol gràficament el sistema d'equacions. Després fes-ho analíticament amb el mètode que vulguis per comprovar que dóna el mateix resultat:

   2x-y = 2
   x+y = 7


  4-Resol el sistema d'equacions:

   2(x-3) - (y-4) = 2(4x-2y) - 8
   x/4 - y/3 = -1


  5-Escriu un sistema d'equacions que tingui com a solució:

   x = 3
   y = 2


  6-Resol els següents sistemes d'equacions. Si no entens el que passa fes-ho gràficament:

  i)
   4x-2y = 10
   -12x+6y = -30


  ii)
   4x-2y = 10
   -8x+4y = -16


  7-Resol els següents sistemes d'equacions de segon grau:

  i)
   x - 5 = 0
   x2 - y2 = 9


  ii)
   x + y = 14
   x2 + y2 = 100


  iii)
   x2 + y = 7
   y = 2x2 -x -3


  iv)
   x - y = 0
   3x2 - y2 = 8