Matemàtiques - 3 ESO - Àlgebra. Sistemes lineals d'equacions

Exemple de resolució d'un problema

Troba dos nombres que sumats donin 191 i restats 67.