Matemàtiques - 3 ESO - Àlgebra. Sistemes lineals d'equacions

Exemple de resolució d'un problema

He comprat 2 Kg. de peres i 3 Kg. de pomes que valen 7'8. Un altre dia compro 5 Kg. de peres i 4 Kg. de pomes i me costen 13'20. Quan val un Kg. de peres i un Kg. de pomes?