Matemàtiques - 3 ESO - Àlgebra. Sistemes lineals d'equacions

Què és una equació amb dues incògnites?