Matemàtiques - 3 ESO - Àlgebra. Sistemes lineals d'equacions

Resolució de sistemes: Què és un sistema de dues equacions amb dues incògnites?