Matemàtiques - Reptes
Saps què és això? (Pots clicar en la imatge)
Solució en una imatge:
Explicació: