3.2.5-( /6/B)En 4 viatges del trajecte Barcelona-Girona un conductor ha observat les velocitats mitjanes i els consums de gasolina segŘents:
velocitat, Km/h.	x:	105	117	90	120
consum, l		y:	6.5	7.5	6	8.2
a/Calculeu les variÓncies de les variables x i y, la covariÓncia i el coeficient de correlaciˇ. Escriviu les fˇrmules corresponents.
b/Escriviu la recta de regressiˇ de y respecte de x.
c/Quin consum esperarÝeu d'un viatge fet a 130 km/h de mitjana? (4 p)


A-
Mitjana AritmŔtica X = 108
Mitjana AritmŔtica Y = 7.05
Desviaciˇ tipus X = 11.811012
Desviaciˇ tipus Y = 0.855862

CovariÓncia = 9.6

VariÓncia X = 11.811012^2 = 139.500004
VariÓncia Y = 0.855862^2 = 0.7325

B-
Quoeficient de Correlaciˇ : 0.949687
Y = 0.068817x -0.382258

C-
Y(130) = 0.068817*130 -0.382258 = 8.563952